De Canadese regering van premier Stephen Harper verwerpt het Kyoto-protocol, het internationale verdrag rond de uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Canada is daarmee het eerste land dat het klimaatakkoord wel heeft geratificeerd, maar het nu verwerpt.

Door Frank Kuin

MONTREAL. Canada trekt zich formeel terug uit het Kyoto-protocol rond de uitstoot van broeikasgassen. Het land ziet geen kans om de doelstellingen van het internationale klimaatverdrag te halen, en verwerpt betaling van miljarden dollars aan emissierechten om de toename van zijn uitstoot te compenseren.

De Canadese minister van milieu Peter Kent maakte de beslissing, die al wekenlang wordt voorspeld, gisteren bekend in de hoofdstad Ottawa, een dag na zijn terugkeer van de klimaattop in het Zuid-Afrikaanse Durban.

,,Kyoto is wat Canada betreft verleden tijd, en daarom beroepen we ons op het recht om ons terug te trekken’’, aldus Kent. ,,Dit formaliseert wat we al sinds 2006 zeggen: we zullen het Kyoto-protocol niet uitvoeren.” Kent had al eerder laten weten dat Canada, evenals andere landen als Rusland en Japan, niet bereid was om in Durban nieuwe afspraken te maken over uitstootvermindering onder Kyoto.

Canada is daarmee het eerste land dat het klimaatverdrag uit 1997 wel heeft geratificeerd, maar het nu verwerpt.

Het land heeft beloofd zijn uitstoot ten opzichte van het ijkjaar 1990 per 2012 met zes procent te verminderen; in plaats daarvan lag de Canadese uitstoot in 2009 17 procent hoger. De toename is mede te wijten aan de groeiende exploitatie van olie uit de Canadese teerzanden, een onconventionele en relatief vervuilende manier van oliewinning.

Door zich vóór de afloop van de huidige verdragsperiode in 2012 terug te trekken, ontkomt Canada aan de consequenties – net als grote vervuilers als de Verenigde Staten, China en India, die helemaal geen verplichtingen zijn aangegaan.

Demonstranten protesteren in Ottawa tegen het klimaatbeleid van de Canadese premier Harper.

Het besluit van de regering van premier Stephen Harper, een tegenstander van Kyoto sinds de jaren negentig, om het verdrag de rug toe te keren, is internationaal veroordeeld. Volgens aartsbisschop Tutu staat de Canadese klimaatpositie in schril contrast tot het ,,leiderschap” dat Canada in voorbije decennia toonde in de wereld, zoals bij de strijd tegen apartheid in de jaren tachtig.

Onder de Canadese bevolking ligt dergelijke kritiek gevoelig. Canadezen zien hun land graag als een verantwoordelijke wereldburger, bereid om multilaterale afspraken te maken voor de aanpak van internationale problemen. Canada steekt graag positief af bij buurland de VS, dat egoïstisch zijn eigen gang zou gaan. Dat was een belangrijk motief voor de vorige, Liberale regering om Kyoto in 2003 te ratificeren – in tegenstelling tot toenmalig president George W. Bush, die het verdrag verwierp als slecht voor de economie.

Een rol als saboteur van Kyoto past niet bij dat Canadese zelfbeeld – maar het is wel waar Canada van wordt beticht. Meer nog dan de Amerikaanse positie van afzijdigheid, zou terugtrekking na gedane beloftes een negatief precedent vormen.

Maar Harper ligt er niet wakker van hoe anderen zijn land zien. Zijn regering kaatst de bal terug: afspraken over uitstootvermindering? Prima, maar alleen als de VS en opkomende vervuilers als China en India ook meedoen.

Hij krijgt in eigen land niet alleen kritiek op dat standpunt. Kyoto is „een schimmenspel” zei columnist Rex Murphy van de omroep CBC. De deelnemers „blijven doen alsof”. Hij is blij het de eerlijkheid: „Als de regering niet van plan is de groei van de Canadese industrie te verminderen om uitstoot te verlagen, dan is het alleen maar eerlijk om dat te zeggen.”

Dagblad The Globe and Mail riep de Canadese regering echter op om „actief mee te werken aan de vorming van een wereldwijde consensus – een voorwaarde voor een echt internationaal verdrag over klimaatverandering”.

Winning van olie uit de teerzanden in de Canadese provincie Alberta.

Tagged with:
 

3 Responses to Canada trekt zich terug uit Kyoto-protocol

  1. […] op het landelijke niveau althans, bijna stil. Canada heeft ‘Kyoto’ nog wel geratificeerd, maar Harper heeft de doelen als onhaalbaar opzij gezet. Met Obama ziet de premier kans op een continentaal regime van uitstootplafonds en […]

  2. […] vorig jaar wekte de Canadese regering ergernis in Europa door zich formeel terug te trekken uit het Kyoto-protocol rond de uitstoot van broeikasgassen. Mede door toenemende exploitatie van de oliezanden is de […]

  3. […] heeft de regering van premier Harper aan geloofwaardigheid ingeboet wat milieubeleid betreft met de verwerping van het Kyoto-protocol rond de uitstoot van broeikasgassen, eind 2011. Canada is het enige land dat het milieuverdrag wel […]

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *