Canada heeft gedreigd met een klacht bij de Wereldhandelsorganisatie als Europa olie uit de Canadese teerzanden aanmerkt als vuile olie. Deze week wordt in Brussel gestemd over de Europese richtlijn brandstofkwaliteit. Voor Canada is het een zoveelste obstakel om olie uit de teerzanden op de internationale markt te brengen.

Door Frank Kuin

MONTREAL. Canada heeft gedreigd een klacht tegen de Europese Unie in te dienen bij de Wereldhandelsorganisatie als de EU een plan doorzet om olie uit de Canadese teerzanden aan te merken als schadelijker voor het milieu dan andere vormen van ruwe olie, zoals voorgesteld binnen de Europese richtlijn brandstofkwaliteit.

Dat is gebleken uit een brief die Canada in december heeft gestuurd aan Eurocommissaris voor Klimaatactie Connie Hedegaard. De brief is openbaar gemaakt door de milieuorganisatie Friends of the Earth Europe naar aanleiding van een verzoek onder de Wet Openbaarheid van Bestuur, in de aanloop tot een stemming over de kwestie in Brussel op donderdag.

Als in de Europese richtlijn olie uit de teerzanden ,,specifiek wordt aangewezen op een discriminerende, willekeurige of onwetenschappelijke manier’’, zo schreef David Plunkett, de Canadese ambassadeur bij de EU, dan is Canada van plan ,,alle wegen te bewandelen die tot zijn beschikking staan om zijn belangen te behartigen, inclusief de Wereldhandelsorganisatie.’’

De Europese richtlijn brandstofkwaliteit, waarin brandstoffen worden gerangschikt op basis van de uitstoot van broeikasgassen die ze teweegbrengen, is al langere tijd een bron van conflict tussen de EU en Canada. Canada voert een krachtige lobby om de Canadese teerzanden, een van de grootste olievoorraden ter wereld, buiten de Europese richtlijn te houden.

Winning van olie uit de teerzanden in de Canadese provincie Alberta.

Volgens tegenstanders van de toenemende exploitatie van de teerzanden of oliezanden, een onconventionele vorm van zware olie die relatief veel energie kost om te winnen, veroorzaakt de productie van brandstof uit de teerzanden 23 procent meer broeikasgassen dan het geval is bij conventionele olie. De doelstelling van de Europese richtlijn is om de uitstoot van brandstoffen binnen tien jaar met 6 procent te verminderen.

Olie uit de teerzanden wordt vrijwel uitsluitend gebruikt in Noord-Amerika, maar Canada, dat onderhandelt met de EU over een vrijhandelsverdrag, vreest dat de richtlijn toekomstige export naar Europa zou kunnen schaden. Volgens de Canadian Association of Petroleum Producers, een organisatie van olieproducenten, is de richtlijn oneerlijk omdat andere vormen van zware, relatief vervuilende olie, zoals olie uit Venezuela, buiten schot blijven.

Een aantal Europese oliemaatschappijen, waaronder Shell, BP, Total en Statoil, heeft aanzienlijke belangen in de Canadese oliezanden. Regeringen van de thuislanden van die ondernemingen, waaronder Nederland, Groot-Brittannië en Frankrijk, hebben pogingen gedaan om de Europese richtlijn af te zwakken.

Canada heeft te maken met aanzienlijke obstakels om toenemende productie van olie uit de teerzanden op de markt te brengen. Een voorgenomen pijpleiding om ruwe olie te vervoeren naar de raffinaderijen voor zware olie in Texas heeft voorlopig geen toestemming gekregen van de regering-Obama. En hoewel China belangstelling heeft om teerzandolie te importeren, bestaat er vooralsnog geen geschikte route voor grootschalige export naar Azië vanuit de Canadese provincie Alberta.

Eind vorig jaar wekte de Canadese regering ergernis in Europa door zich formeel terug te trekken uit het Kyoto-protocol rond de uitstoot van broeikasgassen. Mede door toenemende exploitatie van de oliezanden is de Canadese uitstoot sinds het ijkjaar 1990 met 17 procent toegenomen — in plaats van de daling met 6 procent waartoe Canada zich onder ‘Kyoto’ had verplicht.

Tagged with:
 

2 Responses to Canada dreigt EU met handelsklacht rond teerzandolie

  1. […] oliemaatschappijen investeren tientallen miljarden dollars in de omstreden teerzanden, de moeilijk winbare megareserve van onconventionele olie waarvan de winning in de […]

  2. […] Canadezen schamen zich voor dat imago, en plaatsen vraagtekens bij de nietsontziende nadruk van de huidige regering op ontwikkeling van de teerzanden. Economen menen dat de export van ruwe grondstoffen niet helpt […]

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *