Tijdens een werkbezoek aan Canada ziet minister Verdonk in Toronto hoe integratie een taak is voor scholen. De integratie van nieuwkomers wordt in Canada niet op zijn beloop gelaten, leert ze op het Kipling Collegiate Institute in een buitenwijk van de stad. Nieuwkomers worden geholpen met zoeken naar werk en hoe ze belasting moeten betalen.

Door Frank Kuin

Toronto. Een multiculturele groep leerlingen staat klaar om Rita Verdonk te ontvangen op het Kipling Collegiate Institute, een middelbare school in een buitenwijk van het Canadese Toronto. Avik Sankar, een jongen met een Indiase achtergrond, en Zack Omar, een jonge immigrant uit Somalië, begeleiden haar door de drukke gangen van het college, een school met zo’n 700 leerlingen van 54 nationaliteiten. Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) is naar de school gekomen voor een praktijkles integratie.

„Wat ik het leukste vind aan onze school is dat iedereen met elkaar overweg kan”, zegt Omar, die elf jaar met zijn ouders in Canada woont. „Het maakt niet uit wat voor culturele of religieuze achtergrond je hebt, je leert hier tolerantie en respect.” Gevraagd of leerlingen vooral omgaan met anderen in hun culturele groep, zegt een leerling met verbluffende vanzelfsprekendheid dat „je soms met leerlingen van je eigen achtergrond omgaat, en soms met anderen.” Het is eigenlijk geen punt.

Rita Verdonk

Verdonk luistert met belangstelling toe. Ze is naar het Kipling College gekomen als onderdeel van een driedaagse studiereis naar Canada, een land dat jaarlijks zo’n 250.000 nieuwkomers opneemt op een bevolking van 30 miljoen. Ze verdiept zich in het Canadese immigratie- en integratiebeleid – onder andere in het puntensysteem dat Canada hanteert bij de selectie van nieuwkomers, en de naturalisatieceremonies die er gebruikelijk zijn om nieuwe landgenoten welkom te heten. Maar ook in de rol van het onderwijs, want integratie begint in Canada bovenal op school.

„Onderwijs speelt een enorm belangrijke rol bij integratie”, zegt Roger Dale, hoofd van het Kipling College. „Als we kinderen kunnen bijbrengen dat ze met elkaar moeten leren omgaan op school, dan werkt dat vanzelf door in de maatschappij.”

De rol van het onderwijsstelsel in Toronto gaat echter verder dan betrokkenheid bij leerlingen alleen, zo leert Verdonk bij de integratieles. Ook ouders worden nauw bij de scholen betrokken. Scholen dienen als aanspreekpunt voor nieuwkomers die vaak geen idee hebben bij wie ze anders moeten aankloppen.

„We bellen de ouders van migrantenleerlingen op’’

Zogeheten settlement workers zijn bij het onderwijs gedetacheerd, want „het eerste wat net aangekomen immigranten doen is hun kinderen aan te melden bij een school”, zegt Abdullahi Sid Ahmed, een integratiemedewerker van Somalische afkomst. „Ik ben een brug tussen de ouders en de school”, zegt hij over het programma dat sinds de jaren negentig bestaat. „Wij krijgen een lijst met namen van nieuwe leerlingen en bellen systematisch hun ouders op. Voordat we dat deden was het vaak moeilijk voor immigranten om hun weg te vinden. We kwamen in aanraking met gezinnen die hier al jaren waren, maar zich nog steeds gedroegen als nieuwkomers.’’

Verdonk ziet een soortgelijke situatie in Nederland: „Mensen die er al tien, twintig jaar zijn en nog steeds hele eenvoudige dingen niet weten.”

De integratiemedewerkers bieden uitkomst, zegt Ahmed. „We houden workshops over hoe je belasting moet betalen, of hoe de arbeidsmarkt werkt, of we nodigen de politie uit om te praten over het voorkomen van misdrijven. Of we bespreken dat het in Canada niet is toegestaan om je kinderen te slaan. En omgekeerd houden we ook workshops met het personeel van de school over de culturele gebruiken van de immigranten, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat ze geen activiteiten plannen die samenvallen met ramadan.”

Minister Verdonk bezocht het Kipling Collegiate Institute in een buitenwijk van Toronto.

De band van immigrantenouders met de school is iets dat Verdonk zeer aanspreekt, zegt ze achteraf. „Vestigingsprogramma’s doen wij niet op school, dat past niet binnen het Nederlandse onderwijssysteem”, zegt ze. „Maar wat wel heel belangrijk is, is dat er een directe lijn is tussen de school en de ouders. Als de ouders ergens mee zitten, hebben ze een nummer bij de hand en krijgen ze meteen een coördinator aan de lijn. Vanaf dag één zorgen dat dat contact er is, dat is heel belangrijk. Dat is wel een punt dat ik nog eens nader ga bekijken in Nederland.”

Wat Verdonk in Canada tegenvalt is dat in de praktijk lang niet alle nieuwkomers de taal spreken. Daar vraagt ze de integratiemedewerkers naar. Die maken er geen punt van. De realiteit is dat kinderen meestal sneller Engels leren dan hun ouders, en dingen vertalen voor hun ouders, zegt Kuldeep Kanda, een integratiemedewerkster.

Verdonk ziet daar een risico in. „Kinderen leven in twee werelden, aan de ene kant thuis, met ouders die de taal niet spreken, en aan de andere kant de Canadese wereld. En dat gaat niet altijd goed. Dat zie je ook in Nederland. Dus er zijn veel herkenningspunten.”

Schoolhoofd Dale bekijkt het met een accentverschil. Engels is de voertaal in de klas, legt hij uit. Maar „het spreken van de eigen moedertaal buiten de lessen om wordt niet als bezwaarlijk ervaren.”

Minister Verdonk wordt ‘politiek incorrect’ bevonden in Canada

Toronto. Minister Verdonk was drie dagen op tournee door Canada om te zien hoe Canada omgaat met immigratie en integratie. Het bezoek van de bewindsvrouw die de internationale aandacht trok door Ayaan Hirsi Ali het Nederlanderschap te ontnemen, is niet ongemerkt voorbij gegaan in de Canadese media.

„U bent vergeleken met Margaret Thatcher en heeft de bijnaam Iron Rita”, hield een verslaggever van de Toronto Star Verdonk voor, „vindt u dat vervelend?” Nee hoor, antwoordde Verdonk, „niet in de zin dat ik belang hecht aan wetten en regels.”

Wat zijn de uitdagingen van integratie in Nederland, werd haar tevens gevraagd. Radicalisering, zei ze, „een situatie waar jullie land dit weekeinde ook mee te maken heeft gekregen”, verwijzend naar de aanhouding van zeventien vermeende terroristen.

Verdonk probeerde de Nederlandse situatie uit te leggen in een opiniestuk op de website van het dagblad The Globe and Mail. „Maatregelen worden niet genomen tegen buitenlanders, maar zijn erop gericht immigranten uit te dagen hun best te doen voor integratie en hen te helpen zich adequaat voor te bereiden op het leven in Nederland”, schreef ze.

De reacties liepen zeer uiteen. Een briefschrijver noemde haar een demagoog, een ander verklaarde zijn abonnement te zullen opzeggen. Anderen prezen de Globe juist voor de publicatie van een stuk dat „niet politiek correct” is. „Het is geen schande om hier openlijk over te praten.”

Columnist Ibbitson meende echter dat de strenge aanpak van Verdonk geen voorbeeld is om na te volgen. „De Nederlanders hebben misschien iets van ons te leren, of misschien ook niet. Maar op dit gebied hebben wij absoluut niets te leren van hen.”

Tagged with:
 

2 Responses to Minister Verdonk bezoekt Toronto voor praktijkles integratie

  1. […] Zie je wel, zeiden de leden van een Nederlandse delegatie die in Toronto het Canadese integratiebeleid kwam bestuderen: jullie krijgen hier ook te maken met […]

  2. […] Het echtpaar De Jonge blijft bovendien uitstekend op de hoogte van wat er in Nederland gebeurt. Vroeger ging dat met af en toe een blad of een krant, of via kennissen. Tegenwoordig gaat het nog veel eenvoudiger, met internet en satelliettelevisie. Met gemak noemt De Jonge Nederlandse politici op, van Balkenende tot Marijnissen tot Wilders. “En dan had je die vrouw van immigratie, een voormalige gevangenisdirecteur,’’ zegt hij. Zij: “Verdonk!” […]

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *