President Obama heeft het omstreden plan voor de Keystone XL pijplijn om meer ruwe teerzandolie uit Canada te importeren voorlopig afgewezen. Er zou te weinig tijd zijn om het voorstel grondig te beoordelen. Toch kan het megaproject er mogelijk alsnog komen na de presidentsverkiezingen van 2012.

Door Frank Kuin

Montreal. De omstreden Keystone XL pijplijn, een miljardenproject in Noord-Amerika om ruwe olie uit de Canadese teerzanden te leveren aan raffinaderijen in Texas, komt er niet op korte termijn. President Obama heeft een streep gehaald door het plan voor de pijpleiding, die symbool is geworden voor een keuze tussen werkgelegenheid en het milieu.

Maar de Amerikaanse regering hield tegelijkertijd de deur open voor een nieuw voorstel voor het project van het Canadese pijpleidingbedrijf TransCanada, dat klaarstond om te beginnen met de aanleg van de 2.700 kilometer lange verbinding. Een alternatieve route die een natuurgebied in de staat Nebraska mijdt zou op termijn mogelijk wel kunnen rekenen op goedkeuring.

TransCanada heeft direct laten weten een nieuw plan te zullen indienen, in de hoop dat het project ter waarde van 7 miljard dollar eind 2014 alsnog kan worden opgeleverd. Oorspronkelijk was voltooiing van het megaproject, bedoeld om de grootste olievoorraad van het continent te verbinden met het belangrijkste raffinagecentrum van de Verenigde Staten, dit jaar gepland.

Daarmee wordt een oordeel over Keystone XL definitief uitgesteld tot na de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De regering-Obama, die klem zit tussen milieubezwaren tegen de pijpleiding en de economische voordelen ervan, had in november al aangestuurd op bedenktijd tot begin 2013. Meer tijd zou nodig zijn om te bepalen of het project, met aangepast traject in Nebraska, in het landsbelang is.

Pijplijn moet grootste olievoorraad van het continent verbinden met belangrijkste raffinagecentrum

Republikeinen in het Congres hadden in reactie op dat uitstel een sneller oordeel geëist over Keystone XL, waarmee zeker 20.000 directe banen zouden zijn gemoeid en de Amerikaanse afhankelijkheid van olie uit het Midden-Oosten moet worden teruggedrongen. Hun deadline om binnen zestig dagen te beslissen, in december bedongen bij koehandel over een andere wet, leidde gisteren tot afwijzing van het plan door Obama, wegens tijdgebrek.

,,De overhaaste en willekeurige deadline van de Republikeinen in het Congres maakte een grondige beoordeling van de gevolgen van de pijplijn onmogelijk,’’ liet Obama weten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken voegde daaraan toe dat de afwijzing ,,niet in de weg staat van een vervolgvoorstel, of voorstellen voor soortgelijke projecten.’’ De regering blijft zo bij haar voornemen om een eventueel fiat voor Keystone pas na de verkiezingen te geven.

David Daniel, oprichter van Stop Tarsands Oil Pipeline, toont markeerpaaltjes die zijn neergezet op zijn grondgebied in Winnsboro, Texas, om de route aan te geven van de voorgestelde Keystone XL pijpleiding.

De afwijzing van het plan werd verwelkomd door milieuorganisaties. Zij hebben zich fel verzet tegen het project, en gesuggereerd dat Obama zijn groene verkiezingsbeloftes zou breken als hij het goedkeurt. Volgens tegenstanders zou een mogelijk olielek in de pijplijn grote milieuschade kunnen toebrengen, onder meer aan een grondwatervoorraad in Nebraska. Bovendien is toenemende afhankelijkheid van de Canadese teerzanden, een onconventionele, relatief vervuilende vorm van energie, volgens hen onwenselijk.

De Republikeinen grepen het besluit echter onmiddellijk aan om Obama af te schilderen als een slechte hoeder van de Amerikaanse economie, die ervoor terugdeinst om de hardnekkige werkloosheid aan te pakken uit vrees de milieubeweging van zich te vervreemden. ,,President Obama vernietigt tienduizenden Amerikaanse banen,’’ zei John Boehner, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. ,,Hij zei dat hij alles zou doen om banen te scheppen. Vandaag heeft hij die belofte gebroken.’’

Daar komt bij dat Obama volgens Boehner een kans verspeelt om meer olie te importeren uit Canada, de stabiele noorderbuur, in plaats van uit het Midden-Oosten. ,,Nu zal Canada op zoek gaan naar andere afzetlanden om zijn olievoorraden te verkopen, zoals China.’’

De Canadese regering zinspeelt inderdaad op toenemende olieleverantie aan China. Probleem daarbij is echter dat olie uit de teerzanden, gelegen in de prairieprovincie Alberta, geen uitweg heeft buiten het continent. Een andere voorgenomen pijpleiding naar de Canadese westkust om oplopende productie uit de teerzanden te verschepen naar Azië, de zogenoemde Northern Gateway pijplijn, wordt fel bestreden door milieuorganisaties en inheemse groepen.

,,Het besluit van de regering-Obama onderstreept het belang van diversificatie van onze markten, waaronder de groeiende Aziatische markt,’’ zei Joe Oliver, de Canadese minister van grondstoffen. ,,We blijven ervan overtuigd dat het Keystone-project in het belang is van onze beide landen, en hopen dat het in de toekomst op de inhoud zal worden goedgekeurd.’’

Tagged with:
 

2 Responses to Obama keurt omstreden Keystone XL pijplijn voorlopig af

  1. […] die een besluit over het project eerder uitstelde, lijkt inderdaad te aarzelen – tot ongenoegen van de Canadezen. Ontwikkeling van de teerzanden, […]

  2. […] voor meer leidingen, zoals de omstreden Keystone XL tussen Alberta en Texas. Die staat al jarenlang op losse schroeven wegens zorgen van tegenstanders langs het traject over een mogelijk olielek, en oppositie tegen […]

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *